4 ข้อดีของการกอดลูกอย่างสม่ำเสมอ

หลายครอบครัว (โดยเฉพาะครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน) มักจะไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกด้วยการโอบกอด…

เลี้ยงลูกชายในหมู่ผู้หญิงทำให้เบี่ยงเบนจริงหรือ

เด็กผู้ชายหลายคนที่โตขึ้นมานั้น อาจมีความผิดปกติจากภาวะเพศสภาพของตนเอง พ่อแม่หลายคนยังคงมีความเชื่อที่ว่า…