ลูกฉลาดต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์
Browsing Category

การดูแลเด็กปฐมวัย

การดูแลเด็กเล็กในช่วงอายุ 1-3 ขวบปีแรก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ

ลูกชอบกินเผ็ดแบบผู้ใหญ่จะแก้ไขยังไงดี

เด็กในช่วงปฐมวัยนั้น มีพฤติกรรมการเลียนแบบจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูสูงมาก ทั้งการเดิน การพูด (สำเนียงการออกคำต่างๆ )…

5 สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เมื่อลูกอยู่ในช่วงปฐมวัย

ช่วงที่ลูกยังอยู่ในวัยแรกเกิด (แรกคลอด - 6 ขวบ) ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการดูแล สอน และฝึกนิสัยต่างๆ…