ลูกฉลาดต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์

ตารางการฉีดวัคซีนในทารกแรกเกิดถึงเด็ก 16 ปี

0 4,824

ตารางการฉีดวัคซีนในเด็กแรกเกิด - 16 ปีการฉีดวัคซีน คือ การฉีดเชื้อโรคชนิดนั้นเข้าสู่ร่างกาย แต่เป็นเชื้อโรคที่ถูกฆ่าแล้วหรือเป็นเชื้อโรคที่ถูกทำให้สงบแล้ว ไม่ทำอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งเมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกาย มันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ย์ (ภูมิคุ้มกัน) ซึ่งเมื่อสร้างได้แล้วภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน ทำให้มีภูมิต้านทานโรคนั้นๆ บางชนิดแอนติบอดี้ย์จะอยู่ในร่างกายตลอดชีวิต คือฉีดครั้งเดียวก็พอ บางชนิดจะอยู่นาน 10 ปี หรือ 20 ปี เมื่อครบช่วงเวลาก็ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มอีก

มาตราฐานการฉีดวัคซีนในประเทศไทย

ลงโฆษณากับ Babytrick

  • ทารกแรกเกิด – วัคซีนบีซีจี (BCG) ป้องกันวัณโรค
  • ทารกอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน- วัคซีนดีพีที (DPT) ป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอชนิดกิน, ฮิปวัคซีน
  • ทารกอายุ 9 เดือน – วัคซีนป้องกันโรคหัด
  • เด็กอายุ 15 เดือน – วัคซีนเอ็มเอ็มอาร์ (MMR) ป้องกันหัด คางทูม และหัดเยอรมัน
  • อายุ 18 เดือน – วัคซีนดีพีที (DPT) ป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอชนิดกิน
  • อายุ 2 ปี – วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์
  • อายุ 3 ปี – วัคซีนป้องกันไข้ไทฟอยด์ และให้ฉีดทุก 3 ปี
  • อายุ 4-6 ปี – วัคซีนดีพีที (DPT) ป้องกันไอกรน คอตีบ บาดทะยัก, โปลิโอชนิดกิน
  • อายุ 14-16 ปี – วัคซีน ดี ที ชนิดผู้ใหญ่

นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอื่นๆ เช่น วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ ซึ่งควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะ


Comments
กำลังโหลดข้อมูล...