Tag อาการหลังคลอด

การดูแลตัวเองหลังคลอดลูก 7 วันแรก

October 30, 2010 | หมวดหมู่ การดูแลทารกแรกเกิด

การดูแลตัวเองหลังคลอดลูก 7 วันแรกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังการคลอดลูก แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีการคลอดลูกอีกด้วย คือคลอดทางช่องคลอด หรือ ผ่าตัดคลอดลูก และยังมีปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ อีกที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีอาการดังนี้

อ่านบทความ “การดูแลตัวเองหลังคลอดลูก 7 วันแรก” »