ลูกฉลาดต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์
Browsing Tag

อาการหลังคลอด

การดูแลตัวเองหลังคลอดลูก 7 วันแรก

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังการคลอดลูก แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีการคลอดลูกอีกด้วย คือคลอดทางช่องคลอด หรือ ผ่าตัดคลอดลูก และยังมีปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ อีกที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีอาการดังนี้