Tag เด็กทารกในครรภ์

จริงหรือที่เด็กทารกในครรภ์ก็รับรู้ความรู้สึกต่างๆ จากภายนอกได้

October 14, 2009 | หมวดหมู่ การดูแลตนเองช่วงตั้งครรภ์

เด็กทารกเรียนรู้ความรู้สึกจากภายนอกได้ ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ทดสอบและได้ยอมรับแล้วว่า เด็กทารกในครรภ์นั้นมีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบๆ ตัวของเขาได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ โดยระดับการรับรู้นั้นจะค่อยๆ พัฒนาตามอายุครรภ์ด้วย โดยการรับรู้หลักที่เด็กทารกสามารถรับรู้ได้คือแสงสว่าง เสียง การเคลื่อนไหวและการสัมผัสต่างๆ

อ่านบทความ “จริงหรือที่เด็กทารกในครรภ์ก็รับรู้ความรู้สึกต่างๆ จากภายนอกได้” »