ลูกฉลาดต้องเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์
Browsing Tag

เด็กทารกในครรภ์

จริงหรือที่เด็กทารกในครรภ์ก็รับรู้ความรู้สึกต่างๆ จากภายนอกได้

ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ทดสอบและได้ยอมรับแล้วว่า เด็กทารกในครรภ์นั้นมีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบๆ ตัวของเขาได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่ โดยระดับการรับรู้นั้นจะค่อยๆ พัฒนาตามอายุครรภ์ด้วย โดยการรับรู้หลักที่เด็กทารกสามารถรับรู้ได้คือแสงสว่าง…