Browsing Tag

เด็กทารกในครรภ์

จริงหรือที่เด็กทารกในครรภ์ก็รับรู้ความรู้สึกต่างๆ จากภายนอกได้

ปัจจุบันทางการแพทย์ได้ทดสอบและได้ยอมรับแล้วว่า เด็กทารกในครรภ์นั้นมีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบๆ…